Çar Unvanını kullanan ilk Türk devleti hangisidir?

Çar Unvanını Kullanan İlk Türk Devleti Hangisidir?
Bulgarlar, Türk tarihinde iki dini kabul eden bir boy olarak dikkat çekmişlerdir.
Hem hristiyan hem İslam dini için de ilklere imza atmışlardır.
Örneğin İtil Bulgarları, İslamiyet’i ilk kabul eden Türk devletidir.
Tuna Bulgarları ise asimile olarak Slavlaşmış ve Ortodoks olmuşlardır. Aynı zamanda çar unvanını da ilk kullanan Türk boyu olmuşlardır.

You cannot copy content of this page