Öğretmen Rapor Maaş Kesintisi 2023, Ek ders kesintisi 2023

Öğretmen Rapor Maaş Kesintisi 2023, Ek ders kesintisi 2023, 1 gün raporlu sınıf öğretmenin ek dersi 2022, Öğretmen 1 gün rapor Alırsa ek dersi kesilir mi 2022

Branş öğretmeni 15 saat maaş karşılığı derse girmektedir. 15 saatten fazla derse girdiği her saat için ek ders alır. Branş öğretmeninin sınıfı varsa veya sosyal kulübü varsa 2 saat ek ders alır.

Branş öğretmeni toplamda 19 saate kadar (DYK dahil) derse giriyorsa1; 29 saate kadar (DYK dahil) derse giriyorsa 2; 30 ve fazla saat derse giriyorsa (DYK dahil) toplamda 3 saat planlamadan dolayı ek ders alır.

30 Saat Derse Giren Öğretmenin Alacağı Ek Ders Ücreti Ders saati:30 DYK:5 Nöbet: Var Sınıf veya Kulüp veya ikisi de: Var 30 saatin 15´i maaş karşılığıdır.

30-15=15 saat ek ders. 30 saat + 5DYK=35 saat ten 3 saat planlama Sınıfı olduğundan dolayı 2 saat rehberlikten toplamda 20 saat ek ders alır. Ayrıca 3 saat nöbet ve DYK´den dolayı 5 saatlik DYK kurs ücreti alır.

Bu öğretmen 1 gün rapor alırsa ;Pazartesi günü 7 saati varsa 7 saate girmediği için 23 saat derse girmiş olur. 23-15=8 saat ek ders. Toplamda 23+5(DYK)=28 saatten 2 saat planlama alır. Sınıfı olduğundan 2 saat rehberlikten alır. T

oplamda 8+2+2=12 saat ek ders alır 8 saat ek dersi kesilmiş olur. Ayrıca 3 saat nöbet (fiilen tuttuysa) ve DYK´den dolayı 5 saatlik DYK kurs ücreti alır. Pazartesi günü 6 saati varsa 6 saate girmediği için 24 saat derse girmiş olur. 24-15=9 saat ek ders. Toplamda 24+5(DYK)=29 saatten 2 saat planlama alır. Sınıfı olduğundan 2 saat rehberlikten alır.

Toplamda 9+2+2=13 saat ek ders alır 7 saat ek dersi kesilmiş olur. 

Ayrıca 3 saat nöbet (fiilen tuttuysa) ve DYK´den dolayı 5 saatlik DYK kurs ücreti alır. Pazartesi günü 5 saati varsa 5 saate girmediği için 25 saat derse girmiş olur. 25-15=10 saat ek ders. Toplamda 25+5(DYK)=30 saatten 3 saat planlama alır. Sınıfı olduğundan 2 saat rehberlikten alır.

Toplamda 10+3+2=15 saat ek ders alır 5 saat ek dersi kesilmiş olur. Ayrıca 3 saat nöbet (fiilen tuttuysa) ve DYK´den dolayı 5 saatlik DYK kurs ücreti alır.

  *Bu Öğretmen 2 gün rapor alırsa; Pazartesi ve salı günü toplam 14 saati varsa 14 saate girmediği için 16 saat derse girmiş olur. 16-15=1 saat ek ders. Toplamda 16+5(DYK)=21 saatten 2 saat planlama alır. Sınıfı olduğundan 2 saat rehberlikten alır. Toplamda 1+2+2=5 saat ek ders alır 15 saat ek dersi kesilmiş olur. Ayrıca 3 saat nöbet (fiilen tuttuysa) ve DYK´den dolayı 5 saatlik DYK kurs ücreti alır. Pazartesi ve salı günü toplam 13 saati varsa 13 saate girmediği için 17 saat derse girmiş olur. 17-15=2 saat ek ders. Toplamda 17+5(DYK)=22 saatten 2 saat planlama alır.

Sınıfı olduğundan 2 saat rehberlikten alır. Toplamda 2+2+2=6 saat ek ders alır 14 saat ek dersi kesilmiş olur. Ayrıca 3 saat nöbet (fiilen tuttuysa) ve DYK´den dolayı 5 saatlik DYK kurs ücreti alır. Belleticilik bu hesabın dışında sayılır. Bir öğretmen en fazla 48 saat belleticilik alır.

Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir. Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar.

Ders dışı eğitim çalışması yapacak öğretmenlere ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını  geçemez. Çalışmalar ders dışında yapılacak, kesinlikle ders saatinde ve boş derslerde olmayacaktır. Aylık programlarda çalışma saati ve yeri belirtilecek, öğle saatinde çalışma yapılmayacaktır. Çalışmanın yerinde ve zamanında yapılan değişiklikler önceden okul idaresine yazılı olarak bildirilmeli ve gerekli onay alınmalıdır.(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden)Yıllık çalışma programı tamamlandığında, yapılan ders dışı çalışmaları hakkında bitiş raporu hazırlanarak okul idaresine verilecektir.

Planlar 2+2+2 veya 3+3 şeklinde yapılabilir. Ders dışı egzersiz çalışmaları 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik alanlarında yapılacak bunların dışında herhangi bir etkinlik alanı kabul edilmeyecektir. ( Şiir dinletisi, güzel konuşma ve yazma, dergicilik, gazetecilik, maket uçak ve bayram ve törenlere hazırlık çalışmaları gibi etkinlik alanları yazılmayacaktır. Kurum müdürü, .Müdür başyardımcısı, Müdür yardımcıları, Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmez.

·         Her yılbaşı tatilinde, 1 Mayıs, Dini Bayramlarda da ek ders kesilir ancak Milli ve Mahalli Bayram günlerinde, kar tatillerinde, seçimlerden sonra tatil edilen günlerde, genel idari izinli sayılan günlerde ek ders kesintisi yapılmamaktadır.

You cannot copy content of this page